AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ (AİHS)
ve ONAYLANAN PROTOKOLLERİ KAPSAMINDA KORUNAN İNSAN HAKLARI
 1. Yaşama Hakkı
 1. İşkence Yasağı
 2. Kölelik ve Zorla Çalıştırma Yasağı
 3. Özgürlük ve Güvenlik Hakkı
 4. Adil Yargılama Hakkı
 5. Suç ve Cezaların Kanuniliği Prensibi
 6. Özel Hayatın ve Aile Hayatının Korunması
 7. Düşünce, Vicdan ve Din Hürriyeti
 8. İfade Özgürlüğü
 9. Dernek Kurma ve Toplantı Yapma Özgürlüğü
 10. Evlenme Hakkı
 11. Mülkiyetin Korunması
 12. Eğitim Hakkı
 13. Serbest Seçim Hakkı
 14. Ölüm Cezasının Kaldırılması
 15. Ayrımcılık Yasağı
 16. Savaş Zamanında da Ölüm Cezasının Kaldırılması


  Daha ayrıntılı bilgi için Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı sitelerini ziyaret edebilirsiniz.