Karayolları Genel Müdürlüğünün 24.12.2007 tarih ve 5712 sayılı yazıları ile yayınlanan 2007/115 sayılı genelgesi, 24.07.1998 tarih ve 1998/101 sayılı İl Trafik Komisyonu Kararı ve 13.11.2013 tarih ve 2013/496 nolu UKOME kararı gereği;
 
        İBŞİ sorumluluk alanında bulunan, şehir içi ulaşımını sağlayan hızlı ve yoğun trafiğe sahip bulvar, ana cadde ve benzeri birinci derecedeki yollarda, yol sathı, hız kontrol elemanları, tümsekler, kasisler yapılmaması, bu kesimlerde yapılmış olanların kaldırılması, ancak; sinyalize tesis bulunmayan okul önlerine trafik açısından uıygun görüldüğü takdirde TS 6283 standartlarında belirtildiği şekilde kasis yapılması uygun görülmüştür.”  denilmektedir. 
 
        2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddesinde sürücülerin şehir içi hız limitleri belirtilmekte olup kurallara uymayan sürücüler hakkında denetim yetkisi İl Emniyet Müdürlüğü’ndedir.