Urla İlçesi 1867 yılında İzmir İline bağlı İlçe statüsüne kavuşmuş, İlçe merkezinde ilk Belediye Teşkilatı 1890 yılında kurulmuştur.

        Bir merkez Belediyesi, Merkez Belediyesine bağlı 37 Mahalle idari yapıyı oluşturmaktadır.  İlçenin pazarı Cuma günleri kurulmaktadır. O günlerde mahalle muhtarları resmi işlerini takip etmektedir. Devlet-vatandaş ilişkileri; hukuk ve medeni ilişkiler çerçevesinde oldukça olumludur.

        Yerli halk genelde; mülkiyeti kendisine ait bir ya da iki katlı yığma taş binalarda oturur. Kıyı kesiminde yerli halkın satış yoluyla elinden çıkardığı arsalarda İzmir ve yakın çevresinden gelen sosyal statüsü yüksek kesimin yaptığı ve ikinci konut olarak kullandığı, büyük bölümü imar planlarına aykırı olarak yapılmış 4000 civarında konut vardır. Konut sıkıntısı mevcuttur. Bilhassa dışarıdan tayinle gelmiş memurlar yönünden sıkıntı hissedilmektedir. Bu soruna çözüm olmak üzere yapı kooperatifleri mevcuttur. Toplu konut kredilerinin düşük ve orta gelirli ailelere güven verici ve avantajlı şartlarda verilmesi yoluyla son yıllarda alınan ekonomik tedbirler sonunda İlçemizde kurulmuş ve kurulacak olan konut kooperatiflerinin desteklenmesinin konut problemine ve düşük nitelikli ruhsatsız kaçak inşaat yoluyla oluşan çarpık yapılaşmaya çözüm olacağı değerlendirilmektedir.

        İlçe imar planı; ayrık bahçeli iki katlı yoğunluk getirmeyen bir plandır. Uygulanabilecek vergi politikaları ile kişilere ikinci konutların kiraya vermelerinin özendirilmesi konut sıkıntısının giderilmesinde çözüm olabilir.