Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Veri Tabanı sonuçlarına göre; 31.12.2014 tarihi itibari ile ilçe genel nüfusu 59.166' dır.

 

NÜFUSUN CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI

 

ERKEK NÜFUSU KADIN NÜFUSU TOPLAM NÜFUS

 

URLA 30181 28985 59166

 

İlçe merkezinin nüfusu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Veri Tabanı sonuçlarına göre artış göstermiş olup; bunun nedeni İlçemizin İl merkezine yakınlığı, otoyol yapımı ile ulaşımın daha da kolaylaşması nedeniyle, büro ve işyerleri İzmir'de olan sosyal statüsü yüksek kesimin iklim tabiat şartları ve sakinliği nedeniyle İlçemizde oturmayı tercih etmeleridir.

İlçe genelinde okuma-yazma bilen nüfus % 98,90'dir.

Nüfusun Eğitime göre dağılımı:

 

 

Okuma Yazma Bilmeyen

Diplomasız Okuma Yazma bilen

İlkokul mezunu

İlköğretim

mzeunu

Ortaokul mezunu

Lise mezunu

Yüksekokul veya fakülte mezunu

Yüksek lisans veya doktora mezunu

Bilinmeyen

%1,10

%13,80

%26,30

%14,10

%5,50

%20,70

%14,70

%1,80

%2,00

 

Nüfusun Mesleklere Göre Dağılımı:

 

ÇİFTÇİ İŞÇİ ESNAF-SANATKAR MEMUR DİĞERLERİ

-------------:-----------: ----------------------------: ---------------: -----------------:

%50.4 %10.2 %12 %10.5 %16.9

 

        İlçemiz nüfusunun tamamı Türkçe konuşmaktadır. Ancak İlçemize dışarıdan göçmen olarak gelenlerin yaşlı kesimi Arnavutça, Sırpça, Boşnakça ve Rumca konuşabilmektedir.

        Nüfusun tamamına yakının Müslüman olduğu değerlendirilmektedir.